Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

§ 21 ust.1 pkt 1 i § 89 ust. 1 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Zatrzymałeś się przed przejściem dla pieszych. Czy masz również obowiązek zatrzymać się przed linią widoczną bezpośrednio za przejściem?