Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 3 w zw. z § 5 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji jesteś informowany o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu?