o właściwe miejsce pojazdu na jezdni (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 16 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu?