Znajomość znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 4 i § 5 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy widoczna pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego?