Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 72 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu?