Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 72 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy z zajmowanego obecnie pasa ruchu wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?