Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w prawo

Podstawa prawna:

§ 72 ust. 2 w zw. z § 87 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?