Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

§ 47 ust. 2 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy widoczny po prawej stronie znak pionowy informuje Cię o miejscu przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi?