Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu?