Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci najeżdżać na widoczną na jezdni podwójną linię ciągłą?