Znajomość znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zmiana pasa ruchu

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu?