Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 90 ust. 5 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na powierzchni wyłączonej z ruchu?