Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 i 2 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić z zajmowanego obecnie pasa ruchu?