Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?