Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

§ 86 ust.5 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo, aby zaparkować pojazd na chodniku?