o przepisy dot.zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

art 49 ust. 2 pkt 3) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy bezpośrednio za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd?