Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

§ 95 ust. 1 pkt 1 oraz § 97 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?