Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 95 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać na wprost przez skrzyżowanie bez zatrzymania się?