Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

§ 97 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przez przejście dla pieszych bez zatrzymywania się?