Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 99 ust. 2 i § 89 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed widoczną linią poprzeczną?