Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) § 108 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?