Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art.17 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze twardej, na którą wjeżdżasz?