Znajomość znaków i sygnałów drogowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki informacyjne

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych?