Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

§ 97 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny zabrania Ci wjazdu za sygnalizator?