Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

sygnalizacja świetlna

Podstawa prawna:

§ 97 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetlny oznacza, że podczas jazdy w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu?