Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność

Podstawa prawna:

§ 98 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy wjeżdżając za ten sygnalizator, masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?