Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P3 "linia jednostronnie przekraczalna" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome pas ruchu

Podstawa prawna:

§ 86 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?