o właściwe miejsce pojazdu na jezdni (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art.16 ust 4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji postąpiłeś właściwie, zmieniając pas ruchu?