Znajomość znaków i sygnałów drogowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

§ 87 ust. 2 oraz § 97 ust. 1-3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?