Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd na taki czas, aby zapewnić pieszym swobodne dojście do chodnika?