Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd na chodniku po prawej stronie, w odległości 11 metrów od znaku oznaczającego przystanek?