Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

cofanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy za widocznym znakiem informacyjnym wolno Ci cofać?