Znajomość znaków i sygnałów drogowych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 49 ust. pkt 9) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) § 28 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd w zatoce?