Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się i zaczekać na wyjazd autobusu z zatoki?