Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji na obszarze zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu autobusem wyjechanie z zatoki na jezdnię?