Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Art.16 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz prawo zająć więcej niż jeden pas ruchu?