postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 27 ust. 1 i 4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji musisz przewidywać, że zza tramwaju wyjedzie rowerzysta?