Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art.49 ust. 1 pkt 11 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy masz prawo zaparkować pojazd na położonej po lewej stronie drodze dla rowerów?