Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy po tej jezdni masz prawo jechać zajmując jej całą szerokość?