Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi postój

Podstawa prawna:

Art.49 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy na tej drodze dwukierunkowej wolno Ci zaparkować pojazd przy prawej krawędzi jezdni, bezpośrednio za przejściem dla pieszych?