Znajomość podstawowych definicji stosowanych w prawie o ruchu drogowym (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art.1 ust.1 pkt 1 i art. 2 ust. 16a Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy na parkingu znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego?