Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu kierunkowskaz

Podstawa prawna:

Art.22 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, masz obowiązek włączenia kierunkowskazu, jeżeli zamierzasz zmienić pas ruchu?