Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.) w związku z § 87 ust.3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi lewym pasem?