postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji możesz podjąć próbę wyprzedzania rowerzysty?