Zasady wykonywania manewrów (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu na lewy, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym tym pasem?