Zasady wykonywania manewrów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie pas ruchu

Podstawa prawna:

Art. 16 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, po zakończeniu wyprzedzania, masz obowiązek powrócić na prawy pas ruchu?