Zasady wykonywania manewrów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Czy wolno Ci zwiększyć prędkość, jeśli jesteś wyprzedzany?