Zasady wykonywania manewrów (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy zanim rozpoczniesz wyprzedzanie, masz obowiązek upewnić się, czy kierujący jadący za Tobą nie rozpoczął tego samego manewru?