Znajomość ustawowych obowiązków kierowcy (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 16 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy po zakończeniu wyprzedzania masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu?