postępowanie w stosunku do rowerzystów (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

zachowanie wobec rowerzystów

Podstawa prawna:

art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 86 ust. 5 oraz § 90 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, powstrzymanie się od wyprzedzenia rowerzysty jest prawidłowe?